Na co zwracać uwagę zanim zaczniemy?

Bez względu na to, na którą z powyżej przedstawionych opcji padnie wybór, projekt musi sprostać licznym kryteriom, by okazał się strzałem w dziesiątkę. Dlatego też koniecznie trzeba mieć na względzie takie przesłanki jak m.in.:

projekt_1

Działka – duże znaczenie mają jej wielkość, położenie, ukształtowanie terenu, uzbrojenie itp., warunki zabudowy i zagospodarowania terenu – sposób, w jaki dom zostanie wkomponowany w otoczenie i jakim charakterem będzie się odznaczał, w dużej mierze zależą od tych właśnie czynników.

Wielkość domu – tu zastanowić się trzeba nad bieżącymi oraz przewidywanymi potrzebami domowników; zbyt duży dom to wysoki koszt eksploatacji, zbyt mały – brak komfortu na odpowiednim poziomie.

Funkcjonalność – w tym momencie również kluczowe znaczenie mają preferencje domowników, ich styl życia, stan zdrowia etc., technologia i materiały – pod innym kątem patrzy się np. na domy energooszczędne, a pod innym te powstające w tradycyjnych technologiach.

Wewnętrzne instalacje – podjęte w tych sprawach decyzje mają zasadniczy wpływ nie tylko na koszty eksploatacji budynku, ale także na wygodę jego mieszkańców.

Rozwiązania architektoniczne – w praktyce to zwykle kompromis pomiędzy wymogami narzucanymi przez przepisy a indywidualnymi upodobaniami inwestora.

Zmiany w projekcie – dotyczy to głównie gotowych projektów, które w każdym przypadku wymagają większej lub mniejszej modyfikacji.