Energooszczędny czyli jaki?

Budynki energooszczędne określane są również mianem niskoenergetycznych. Najbardziej charakterystyczną ich cechą jest obniżone zapotrzebowanie na energię cieplną. W skali roku  kształtuje się ono na poziomie od 30 do 60 kWh/m kw. Dla porównania – w przypadku budynków, które powstały w tradycyjnych technologiach, wskaźnik ten wynosi przeciętnie od 90 do 120 kWh/m kw. Różnica jest więc ogromna.

oszczedny

Co więc należy zrobić, aby uzyskać powyższy rezultat? Jest wiele aspektów, do których przywiązywać trzeba odpowiednią wagę już na etapie projektowania budynku. W tym kontekście wspomina się m.in. o:


– powierzchni użytkowej i powierzchniach przegród – zasada jest generalnie taka, że im mniejszy budynek, tym mniejsze straty ciepła generuje,
– kształcie budynku i liczbie kondygnacji – budynki energooszczędne nie są parterowe, powstają zwykle na planie prostokąta oraz posiadają jednospadowy dach bez wykuszy i lukarn,
– dużych oknach o niskim współczynniku przenikania ciepła,
– przemyślanym układzie pomieszczeń – nie ma tu miejsca na przypadkowość, np. pomieszczenia o charakterze pomocniczym powinny znajdować się w północnej części budynku, ponieważ nie potrzebują one zbyt wiele energii do ogrzewania,
– materiałach budowlanych takich jak np. styropian lub wełna mineralna o grubości co najmniej 12 cm,
– mostkach termicznych – a raczej o ich braku,
– sprawna wentylacja, przy czym odpadają systemy wentylacji grawitacyjnej,
wskaźniku sezonowego zapotrzebowania na ciepło.